كل عناوين نوشته هاي مسعود ميرزاده

مسعود ميرزاده
[ شناسنامه ]
عيد فطر مبارک باد ...... جمعه 92/5/18
فطر ...... شنبه 91/5/28
مسجد الاقصي يا قبه الصخره ...... جمعه 91/5/27
آدربايجان تسليت ...... سه شنبه 91/5/24
قرآن ... ...... دوشنبه 91/5/23
فضايل حضرت علي(ع) ...... جمعه 91/5/20
حضور ...... چهارشنبه 91/5/18
يا مهدي جان جمعه اي ديگر بگذشت....... ...... جمعه 91/5/13
ياد سرداران شهيد ...... جمعه 91/5/13
  ==>   ليست آرشيو شده ها